Waar zijn wij?

De groepen starten in het voorjaar en in het najaar. Elke groep bestaat uit maximaal 8 mannen. Als er voldoende aanmeldingen zijn, starten we een volgende groep. De kosten per avond bedragen € 60,00 per persoon. Voor minder draagkrachtigen is een reductie mogelijk.

Vervolgavonden
Na het eerste traject van negen avonden, bieden wij een vervolgtraject aan van vier avonden. Tijdens deze avonden leer je hoe je na je bevrijding in de Here Jezus standvastiger kunt blijven wandelen in Zijn vrijheid.

Dichterbij Herstel
Stationsstraat 51B
3905 JH Veenendaal

Klik hier om naar de aanmeldingspagina te gaan.